Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2018

aggyn
3615 ab8f 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe
aggyn
Tyle lat czekałem na ciebie (...). Przewaliło się nade mną wiele dni złych i takich sobie. Wspinałem się do góry i spadałem na samo dno. Kochałem i byłem nienawidzony. Ale stale czekałem na ciebie. Wiedziałem, że spotkam wreszcie ciebie, choćby to spotkanie zdarzyło się po końcu świata.
— Tadeusz Konwicki - "Zorze wieczorne"
Reposted fromlittlefool littlefool viamayamar mayamar
aggyn

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamayamar mayamar
aggyn
The curious are always in some danger. If you are curious you might never come home.
— J. Winterson
Reposted fromverronique verronique viamayamar mayamar
aggyn
Na koniec nie będa mnie bolały słowa wrogów, lecz milczenie przyjaciół.
— Martin Luther King
Reposted fromatyde atyde viamayamar mayamar
aggyn
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viamayamar mayamar
2094 5275
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viamayamar mayamar

July 19 2017

aggyn
5723 664a
Reposted frombruxa bruxa viamayamar mayamar
aggyn
Reposted fromFlau Flau viaTamahl Tamahl
aggyn
The reason people find it so hard to be happy is that they always see the past better than it was, the present worse than it is, and the future less resolved than it will be.
— Marcel Pagnol
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viaquotes quotes
aggyn
Passion is not a job, a sport, or a hobby. It is the full force of your attention and energy that you give to whatever is right in front of you. And if you're so busy looking for this passion, you could miss opportunities that change your life. You could also miss out on a great love. Because that's what happens when you have tunnel vision, trying to find the one.
— Terri Trespicio
Reposted fromnoticeable noticeable viacytaty cytaty

March 25 2017

aggyn
Niezdecydowani, idziemy przez czas...

July 09 2015

aggyn
Working part-time as an IT guy
Reposted fromfabs3 fabs3
aggyn

Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...

— W. Szymborska
Reposted fromczekoladoweOczy25 czekoladoweOczy25
aggyn
5837 9248
Reposted fromniewaedzi niewaedzi
aggyn
5981 587f
Reposted fromxopolly xopolly
aggyn

Są stare wariatki,
co noszą w tobołku na plecach
cały majątek.

Włóczęgi, co kulą się
nocami na kolejowych dworcach.
Chorzy, co czekają na w szpitalu
na ostatnią operację.

A ja straciłam tyle czasu
z tobą.

— Anna Świrszczyńska "Na kolejowych dworcach"
Reposted fromrominaplum rominaplum
aggyn
6462 8f4e
Reposted fromxopolly xopolly

June 07 2015

2170 b99e 500

pansexualvaporeon:

mind-body-healing:

fast-and-fit-sam:

Hey runners (and walkers)! Thought this might be helpful :)

OH MY GOD

Now how do I combine all of these.

aggyn
2236 97dd
Reposted fromiamstrong iamstrong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl