Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

aggyn
Niezdecydowani, idziemy przez czas...

July 09 2015

aggyn
Working part-time as an IT guy
Reposted fromfabs3 fabs3
aggyn

Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...

— W. Szymborska
Reposted fromczekoladoweOczy25 czekoladoweOczy25
aggyn
5837 9248
Reposted fromniewaedzi niewaedzi
aggyn
5981 587f
Reposted fromxopolly xopolly
aggyn

Są stare wariatki,
co noszą w tobołku na plecach
cały majątek.

Włóczęgi, co kulą się
nocami na kolejowych dworcach.
Chorzy, co czekają na w szpitalu
na ostatnią operację.

A ja straciłam tyle czasu
z tobą.

— Anna Świrszczyńska "Na kolejowych dworcach"
Reposted fromrominaplum rominaplum
aggyn
6462 8f4e
Reposted fromxopolly xopolly

June 07 2015

2170 b99e 500

pansexualvaporeon:

mind-body-healing:

fast-and-fit-sam:

Hey runners (and walkers)! Thought this might be helpful :)

OH MY GOD

Now how do I combine all of these.

aggyn
2236 97dd
Reposted fromiamstrong iamstrong
2299 5bdb
Reposted fromwisniakowska wisniakowska
2498 aba3 500
Reposted fromboyirl boyirl
aggyn
Nothing hurts a good soul and a kind heart more than to live amongst people who cannot understand it.
— Hazrat Ali Abn Abu-Talib A.S.
Reposted fromressacramiser ressacramiser
aggyn
Odrzucam wszelkie wątpliwości, w mroku rzucam biały cień
Znów podążam krzykiem serca, rozum ma odcięty rdzeń
Daj miłością ukojenie, zdejmij ze mnie stresu cierń
Dzisiaj jestem tylko Twój, tam gdzie chcesz zanieś mnie
Odrzucam wszelkie wątpliwości.
Reposted fromtakemetokitchen takemetokitchen
aggyn
3563 ed3f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamayamar mayamar
aggyn
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
Reposted fromsotired sotired viamayamar mayamar
aggyn
6347 f55f
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
aggyn
Tonight was one of those nights. One of those I need someone but no one’s around nights.
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
aggyn
Podobno zawsze można wrócić
nawet w te niewłaściwe kierunki
— Kaja Kowalewska /chaos, Zamieć
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viacytaty cytaty
aggyn
Podobno ludzie, którzy wciąż gadają, nie mają o czym milczeć.
— O. Leon Knabit
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl